Naturstyrelsen har vendt BH ryggen længe

Naturstyrelsen står fortsat i vores vedtægter, selvom det er år siden, at de bad om at blive slettet.

Det er naturligvis ulovligt, at smykke sig med lånte fjer på den måde. I skrivelser om dette anvender BH rockerretorik, og kaster om sig med injurier og bagvaskelser.

Myndighederne bør derfor føre et skærpet tilsyn med Brandbjerg Højskole fra nu af.

Af uforklarlige grunde tror BH, at Naturstyrelsen(NST) er medejer af skolen, og har noget med skolen at gøre. Men NST har intet med BH at gøre og har nærmest aldrig haft det.

Alligevel bliver BH ved med at reklamere med at NST står bag skolen. Dette er en klar overtrædelse af markedsføringsloven. NST har bedt om at blive slettet fra BHs hjemmeside og vedtægter, men NST står fortsat som repræsentantskabsmedlem(repper) imod NSTs vilje.

Af aktindsigter fremgår det at NST har vendt BH ryggen helt og aldeles. I korrespondancen forfalder BH til at skrive injurier og bagvaskelser, og der anvendes modbydelig rocker-retorik. Så kan man egentligt godt forstå, at NST og mange andre vender BH ryggen.

NST er langtfra den eneste repper, som har vendt BH ryggen.

Andre repper, som har vendt BH ryggen, og bedt om at blive slettet fra BHs papirer:

  • NovoNordisk
  • Sager Der Samler
  • Tørring Gymnasium
  • Jysk MusikKonservatorium
  • Rosborg Gymnasium
  • Muligvis også kaospiloterne
  • med flere

BH har helt systematisk misbrugt organisationernes gode navne. Organisationer som stort set aldrig har haft noget formelt at gøre med BH. Det er naturligvis dybt ulovligt og brud på markedsføringslov en mv, at misbruge andre organisationer på den måde. UC-Syd er også havnet i vores repræsentantskab(REP) på en underlig facon.

Myndighederne bør derfor føre et skærpet tilsyn med Brandbjerg Højskole fra nu af.