Elsebeth Gerner Nielsen indvilger i dialog

Genereralsekretær i FFD Elsebeth Gerner Nielsen(EGN) har nu givet hånd på dialog med redaktionen(RED) af denne blog. 

Ved tilfældigt møde i København imellem RED og EGN har EGN nu sagt, at hun gerne vil mødes, personligt understået.

EGN beder om fremsendelse af forslag mv.

Dette er naturligvis gjort. 

Dog tror RED ikke på EGN. 

Hun lyver sikkert om interesse i dialog og vil bare snyde, manipulere og købe tid. 

Medens tiden går bisses modparter mere og mere op imod hinanden, vha personangreb mv.

Vi afventer spændt om EGN vil overholde denne mødeaftale, men tror det næppe.