Formål

Vi ønsker DIALOG

Formålet med denne hjemmeside er at skabe dialog om og med Brandbjerg Højskole.

Redaktionen(red) bag denne hjemmeside har i 4 år forsøgt at få Brandbjerg i tale og uanset hvordan der spørges og uanset hvordan henvendelserne er, er der et facit: Brandbjerg Højskole vil ikke i dialog. Og det stider jo imod alt hvad Grundtvig og højskoler står for. Det er tale om Tvind- og sekt-adfærd.

At Brandbjerg så oveni at der ingen dialog er, begår en lang række fejl og lovovertrædelser, aftalebrud mv, og at der er den ene uregelmæssighed ved skolen efter den anden gør det slet ikke bedre.

En skole som forhindrer dialog burde omgående blive sat på Kulturministeriets liste med skærpet tilsyn og det er i overvejelserne.

Nærværende er ikke en hadeside. For red er faktisk meget glad for Brandbjerg, hvilket kun gør det endnu mere ubehageligt at BH ingen dialog ønsker. Nå jamen så afpublicer denne hjemmeside - så kommer dialogen nok. NEJ NEJ NEJ. BH har haft alle mulige chancer for at komme i dialog med RED, uanset hvad så vil BH ikke i dialog med red.  Og det er på livstid. Og tilgivelse bruger vi altså ikke.

Een af BHs bestyrelsesmedlemmer (Ane Liebing Grøngaard(ALG)) har været opstillet for Alternativet(Å). Å har mange smukke paroler om borgerdialog og hvad ved man ikke?

Men i den virkelige verden er det vidst ligegyldigt. ALG har aldrig forsøgt at leve op til nogetsomhelst af hvad Å prædiker i teorien. I praksis ønsker Å/ALG overhovedet ingen form for kommunikation med nogensomhelst menig borger om noget.