Bestyrelse og ledelse har i snart 5 år brugt oceaner af tid på krig imod elev

Hvorfor bruger ledelsen en masse energi på en sørgelig og forstyrrende krig imod en enkelt ulykkelig elev. Imedens skolens koncept og økonomi fortsat er helt ude af gevind.

I snart 5 år har bestyrelse og ledelse anvendt ualmindeligt meget krudt på at få en specifik elev ned med nakken, uden nogensomhelst god grund.

Parterne kunne for længe siden have sat sig ned og sluttet fred over en kop te, men det har Brandbjerg Højskole stolt nægtet nu i snart 5 år.

Skolen har defineret en dialog-politik men der har ikke været nogensomhelst form for dialog med den pågældende elev.

Skolens ledelse har på upassende vis væltet den ene falske anklage i hovedet på eleven efter den anden uden eleven har haft mulighed for at forsvare sig personligt.

Alt højskole-aktivitet bygger på dialog. Men i denne sammenhæng har skolen nægtet enhver form for dialog.

Mystisk at skolen hellere vil bruge tid på at føre krig imod en elev end at bygge fællesskabet og skolen op, og få forbedret økonomien som er Danmarks totalt dårligste indenfor højskoleworld.