Trinskjær fra FFD bakker denne blog op

FFD bør ekskludere BH omgående. Trinskjær i tænkebox om dette.

Lisbeth Trinskjær bakker denne blog 100% op. Trinskjær roser Rane Langes SKARPROFIL koncept.

Uden Rane var skolen gået konkurs

Formand for FFD Lisbeth Trinskjær(LT) har dd 5/5-2020 i høflig telefon-samtale med redaktionen(red) af denne blog igen givet udtryk for hendes uforbeholdne kritik af Brandbjerg Højskole(BH).

LT er helt og aldeles uforstående overfor BHs totale mangel på evne til dialog.

BH overtræder allemulige almindelige Grundtvigske principper ifht problemstillingerne som rejses på denne blog.

LT ønsker fortsat en total problemløsning, og er helt uforstående overfor at BH på ingen måde forsøger at indgå i en problemløsning.

BH lyver om at BH har forsøgt at løse problemerne, det er totalt og helt og aldeles løgn. Det har BH aldrig nogensinde forsøgt på, på nogensomhelst måde.

LT er stærkt bekymret over de ulovligheder, som der fortsat foregår på BH.

LT er ikke uforstående overfor en eksklusion af BH fra FFD, hvilket nu synes at være en sandsynlig mulighed, hvis ikke BH snart løser problemerne.

LT opfordres til at afsætte FFD-konsulent-resurser til, at få lyst problemerne omkring BH.

 

Roser til Rane som har sikret elevfremgangen

Uden Rane var skolen gået konkurs

LT er lydhør overfor at skolens dygtige leder Rane Lange har indført vores SKARPROFIL med bæredygtighed.

Et koncept som dygtige Rane har stor ekspertise i fra hans civile liv og fra Ranes succesfulde virke på VestJyllands Højskole.

Rane har sikret elev-fremgang. Rane fører ikke sager imod elever, xlærere og leverandører.

Rane er ikke psykisk syg. Rane er normal.

Rane har smag for vores smukke natur og skov.

Rane elsker vores friluftsliv, og det gør vores elever også, når Rane står for det.

Der kører ikke nogen politisager imod Rane.