Repræsentantskabet vildledes om vores økonomi

På et repræsentantskabsmøde(rep) skulle der redegøres for vores økonomi. De er vidst ikke så gode til tal, eller også vildleder de os bare med vilje.

Et rep blev afholdt og det var som sædvanligt ordstyreren som talte hele tiden selv. Der blev talt ned til de fremmødte som om de var elever selv.

Formalia og dagsorden omkring mødet blev overhovedet ikke overholdt. Vedtægterne blev på ingen måde overholdt. Regnskabet bliver ikke udleveret og rep bliver vildledt om de faktiske forhold.

Til sidst er der en repper som spørger hvormeget gæld skolen egentligt har. De står længe og vrøvler og svarer så ca dkr 20 mio.

På det tidspunkt var gælden snarere dkr 30 mio, og det vidste de udemærket godt og tallene er helt offentlige. De løj altså med 50%.

ONA og REP vildleder os altså forsætligt om vores ekstremt store gæld. En gæld der er så stor at banken(DJS) sidder med ved vores bestyrelsesmødet, hvilket ellers er helt uset i højskoleworld.

Et regnskab skal naturligvis udleveres til forsamlingen på skrift, og vores formelle dagsorden skal følges, men det var de ligeglade med. Og oldgamle og sure ONA bidrog på ingen måde til at vedtægterne blev fulgt.

Redaktionen af denne blog opdagede uregelmæssighederne, og gjorde indsigelser, og på det næste rep var det vores advokat som var ordstyrer og alle regler blev fulgt. Red fik dog ikke nogen tak for at skubbe udviklingen videre, kun utak.

Mødet blev afholdt omkring 2017.

Ordforklaring:

  • Rep: repræsentantsskabsmøde
  • Rep: repræsentantskab
  • repper: medlem af repræsentantsskabet, ca 40 personer med god viden om ledelse og pædagogik mv.
  • ONA: Ole Nørgaard Andersen.
  • RED: Redaktionen af denne blog, af denne dialog-hjemmeside.

 

Link:

regnskabsportal.uvm.dk