Millioner spildt på Google

Mangel på skarprofil har tvunget skolen til, at have meget høje reklame-udgifter, primært til intelligent google-annoncering. Op gennem årene snakker vi millionbeløb samlet set

Brandbjerg Højskole(BH) har ikke et fælles fagligt tema. Skoler med faglig fokus fx musik, kunst, idræt, kampsport, sundhed anvender nok færre midler på PR end BH fordi de skoler er mere synlige. De får flere elever via mund til øre. På Brandbjerg har det længe været et helvede, at skaffe elever fordi vi intet tema har.

Ledelsen har nægtet at satse på et specifikt tema hvilket har givet os et ultra-diverst fagudbud. 

Vi har 1 musiklærer, på Vig har de 20, så hvis du vil gå på en en skole med musik er Vig naturligvis altid dit førstevalg. Mange af vores elever vælger os fordi de andre skoler var fyldt.

Google er et perfekt instrument til at indfange elever. Men vi ved ikke altid lige hvem som går i fælden. 

Vi har ofte elever som kommer fra udlandet eller er henvist fraet socialkontor og det giver udfordringer ifht fællesskabet. Og deres elevbetaling er nu og da mindre. 

På velfungerende skoler med et stærkt fælles tema fx kommunikation eller filosofi, er der langt flere resursestærke elever. Og de koster ikke millioner, at indfange vha Google.

Hvis man har kikket på BHs hjemmeside og bagefter surfer lidt kommer der BH spam op alle vejne fx klikbare billeder af BH-kanoer eller herregården. Smart men dyr Google-teknologi, prøv selv.

De andre højskoler gør det også, men vi er i en klasse for sig ifht penge-forbrug til dette. 

Af de offentligt tilgængelige regnskaber fremgår det, hvor mange millioner vi op igennem årene har anvendt på PR. I en tid, hvor vi er den så absolut mest forgældede højskole i dk. De midler går fra lokale-vedligehold, de vedslidte bygninger trænger, og fra god undervisning, samt fra at vi kunne nedbringe vores alt for store gæld.

Vi har kun råd til, at ansætte de næst bedste lærere pga de store PR- og rente-udgifter. 

Find et faglig fokus så PR-udgifter kan nedbringes, og så synergi imellem fagene opstår fx klima og bæredygtighed. 

Hvad laver skiløb og dans på vores skole, det hører hjemme på en idrætshøjskole.