Mellemledere på flugt

På få år har 5-7 mellemledere forladt skolen, ofte efter forholdvis korte ansættelsesforhold

Vores legendariske og elskede køkkenleder Yvonne fik nok og søgte væk.

Ca 3 chefpedeller har været ind og ud af skolen på ca 2 år.

Hertil kommer at ledende regnskabsfolk og kursusfolk har chekket ind og ud.

Dette fremgår af regnskabet 2018. Det er opsigtvækkende at dette noteres i regnskabet af vores egen revisor.

Skolen lider af konstante lommesmerter grundet en alt alt for stor gammel gæld.

Totalt mangel på moderne højskolekoncept har betydet vigende elevtal, hvilket også medfører ringe økonomi.

En ekstremt diktatorisk og sur bestyrelse, hvor alt kommunikation er envejs emailskriftligt medfører samarbejdsproblemer.

Der er ansat hele viceforstandere på den lille skole men de har ringe arbejdsforhold.

Pedellerne er skredet fordi vores brandvarme- og vandsystem er forældet og fordi BH bruger mere tid på at bekæmpe og bekrige vores leverandør med retssager og brok end at få lortet lavet.

Herregården er så nedslidt at det regner ind igennem taget, det vil ingen pedel tage ansvaret for.

I bestyrelsen sidder Henrik Skov, som er chefpedel på en naboskole. Henrik er født og opvokset i og omkring Brandbjerg + Brandbjerg Højskole, og bor i gå-afstand derfra. Men Henrik vil hellere køre til Uldum hver dag end at slås med BH, og vores forældede installationer.